Vaccinera dig och barnen mot vattkoppor

vattkoppor

Vattkoppor är en virussjukdom som många råkar ut för i sitt liv. Viruset är mycket smittsamt och orsakar vanliga sjukdomssymptom som feber och trötthet, men kännetecknas av röda och kliande, varfyllda utslag över hela kroppen. Eftersom vattkoppor är en mycket irriterande och högt smittsam sjukdom är det många som helst vill undvika att smittas av viruset, särskilt om man inte har fått viruset som barn, eftersom symptomen av vattkoppor oftast blir värre ju äldre man är när man drabbas av sjukdomen.

I Sverige finns det möjlighet att vaccinera sig mot vattkoppor, men det är inte alla som rekommenderas det och vaccinet är inte en del av det allmänna vaccinationsprogrammet. I denna artikel beskriver vi vad vaccinet är, vem som kan ta det och hur det fungerar.

Vad är vattkoppor? – En kort sammanfattning

Vattkoppor är en mycket smittsam infektionssjukdom som kommer från viruset varicella zoster. Vanligtvis är symptomen feber, kliande utslag fyllda med var, huvudvärk och trötthet. Sjukdomen kan spridas både genom direktkontakt och via luften kring den som är sjuk.

Återhämtningstiden är vanligen mellan tio och tjugo dygn sedan de första symptomen uppkom. Utslagen kan förekomma över hela kroppen, inkluderande ansiktet och könsorganen. De kan även förekomma på slemhinnorna.

Man kan endast bli sjuk i vattkoppor en gång i sitt liv, och många får sjukdomen som barn. Viruset stannar dock kvar i kroppen och kan senare orsaka andra infektioner, som bältros. Symptomen är oftast lindrigare hos barn än hos vuxna, och återhämtningstiden hos vuxna kan vara längre. Man kan återvända till dagis, skolan eller jobb när man har varit feberfri och symptomfri i några dygn och har energi att delta i vanliga aktiviteter.

Vaccin mot vattkoppor i Sverige

Det finns vaccin mot varicella-viruset, men det ingår inte i det svenska vaccinationsprogrammet och är därför inte ett vaccin som dina barn automatiskt får (med vårdnadshavares godkännande). Detta är eftersom vattkoppor inte anses som en så pass allvarlig sjukdom att det är nödvändigt med vaccin. En annan orsak är att vaccinet är relativt nyutvecklat och dyrt.

Det finns dock undantag till regeln, och det är vissa som rekommenderas att ta vaccinet mot vattkoppor, dock måste man själv stå för kostnaden. En bra anledning till varför man ska ta vaccinet är för att minska risken av att drabbas av bältros eller vattkoppor som vuxen, vilket oftast har allvarligare konsekvenser.

Vem bör ta vaccin mot vattkoppor?

I första hand rekommenderas vaccinet till personer i särskilda riskgrupper, skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida. Just nu innebär det att vaccinet rekommenderas till barn med underliggande sjukdomar som nedsätter immunförsvaret och barn med kronisk njursjukdom. Då rekommenderas det även att familjemedlemmar och nära vänner till barnet vaccineras för att minimera smittorisken. Folkhälsomyndigheten skriver även att en patientansvarig eller annan kunnig läkare ska göra den bedömningen.

Du kan förstås alltid välja att de ditt barn vaccin mot sjukdomen, även om de inte har nedsatt immunförsvar. Då skyddas de mot besvären och smärtan som infektionen orsakar och även mot bältros senare i livet.

För närvarande gör Folkhälsomyndigheten en utredning om vaccinet bör introduceras i det allmänna vaccinationsprogrammet.

Vilka bör inte vaccineras?

Personer med svår immunbrist ska inte vaccineras, inte heller gravida personer. Därför är det bäst att ta kontakt med en läkare innan du tar ett beslut angående vaccinet.

Vilka är riskerna för vuxna som får vattkoppor?

Vuxna som får vattkoppor har en mycket högre risk av att drabbas av en följdsjukdom. Till exempel drabbas 1 av 14 000 av hjärninflammation som resultat. Av den anledningen bör personer över 18 år som får sjukdomen alltid ta kontakt med läkare för antiviral behandling. Återhämtningen är mycket svårare för vuxna än barn. Detta är en annan faktor att ha i åtanke när du beslutar dig angående vaccin.

Har vaccinet några biverkningar?

Det är sällsynt med allvarliga biverkningar, men de kan uppkomma i vissa fall, till exempel om personer lider av andra sjukdomar såsom leukemi. Det finns en liten risk av att drabbas av mild bältros efter vaccinering, men inte alls lika allvarlig som den man kan få efter att ha fått vattkoppor.

Slutligen

Att vaccinera sig mot vattkoppor är ett personligt val och något som bör beslutas i samordning med en läkare. Det finns fördelar och nackdelar med vaccinet, men alla bör ta beslut utefter sin personliga situation. Information finns att läsa hos Folkhälsomyndigheten, 1177 samt flera vaccinationsföretag.

*Observera att vi inte är läkare eller en medicinsk hemsida. Denna artikels syfte är endast att sprida fakta från medicinska källor såsom 1177.se och Folkhälsomyndigheten. För personliga rekommendationer bör du vända dig till din husläkare.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*