Få ett långdistansförhållande att fungera

Få ett långdistansförhållande att fungera

Få ett långdistansförhållande att fungera – Ibland så är man inte i samma stad som den man älskar men man vill ändå få det att fungera genom ett långdistansförhållande. Det är en utmaning och det vet alla som någon gång har försökt, men det kommer förhoppningsvis vara värt det. En dag kommer ni att kunna bo ihop och titta tillbaka på den tiden som jobbig men ändå stärkande för ert förhållande. Eller så trivs ni väldigt bra med ett långdistansförhållande och vill ha det så. Alla människor är olika och det är helt individuellt vad som funkar men här är i alla fall några tips för er i ett långdistansförhållande.

Tillåt er att leva frånskilt

När ni inte är bredvid varandra hela tiden så är det antagligen en bra idé att ni faktiskt lever olika liv och inte har kontakt hela tiden. Det är klart att ni ska veta vad som försiggår i den andras liv men att vara i telefonen konstant kommer göra att ni fjärmar er från de liv ni lever på era geografiska platser och det kommer kanske inte sluta så lyckligt. Då är det bättre att var och en lever som de vill och att ni har regelbunden kontakt på fastare tider än hela tiden.

Det är inte bara av ondo

Ta ert långdistansförhållande som en möjlighet till att utforska vem du egentligen är. Bor ni tillsammans så kommer ni att vara just tillsammans väldigt mycket. Det innebär både att bo tillsammans men även fritidsintressen och andra saker tenderar att påverkas mycket av den andra partnern. När ni har långdistansförhållande så kan du tillåta dig att vara helt fri med vad du vill samtidigt som du har uppbackning av din partner.

Prata om förväntningar

Hur ofta ska ni ses? Hur ofta ska ni ha kontakt? Vilken slags kontakt ska ni ha? Det är bra att prata om sådana saker för att ingen ska bli besviken och ledsen över hur den andra beter sig. Kommunikation är det viktigaste i ett förhållande och det är minst lika viktigt i ett långdistansförhållande som ett förhållande där man bor nära varandra.

Besök varandra kontinuerligt

Detta beror såklart på hur långt ifrån varandra ni är. Är ni på olika sidor av planeten kanske ni inte kan se varandra mer än en gång om året men försök i alla fall att se varandra så ofta det går. Det kommer att skapa minnen tillsammans och en känsla av att det är ni som är tillsammans. Det går att lära känna en människa väldigt väl genom regelbunden kontakt men att ses och ha fysisk kontakt kommer att skapa andra band.

Sätt ett slutdatum

Ett långdistansförhållande utan ett slut är mycket svårare att hålla vid liv än om man vet att det bara är för låt säga 6 månader. Finns det inget mål med förhållandet kan det vara lätt att halka in i ett mind set att det kommer att vara så hela livet och då är det lätt att ge upp. Sätt en deadline för ert långdistansförhållande.